Van Vollenhoven Advocaten is een samenwerkingsverband van zeven advocaten die hun kennis, ervaring en faciliteiten  hebben gebundeld. Naast de juridische kennis is de relatie met de cliënt van groot belang. Een luisterend oor en aandacht voor uw problemen horen daarbij. Wij geven de voorkeur aan oplossingen voor de lange termijn. Rechtsbijstand betekent meer dan alleen procederen.

Wij bieden u graag kwaliteit, creativiteit en service op onze manier.

Soms is door de overheid gefinancierde rechtshulp mogelijk. Bespreek dit van te voren met uw advocaat.

Van Vollenhoven Advocaten | 2020